Prijava

[SDL] Studentski Dnevni List

Pretraga

Zdravlje

Briga u kriznim situacijama – zloupotreba droga i nezakonita trgovina

Anđela Jeremić 26.6.2022. Komentari

Svake godine se 26. jun obeležava kao Međunarodni dan protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama. Procenjuje se da je 83 miliona ljudi u Evropi, barem jednom u toku života, konzumiralo neku vrstu droge. U kriznim situacijama, iskušenje je veće, pogotovo kod mladih, pa je tako ovogodišnji slogan kampanje „Briga u vreme kriznih situacija”.

Foto: unsplash.com

U drogu spadaju sva ona sredstva koja mogu izazvati zavisnost, a čija proizvodnja i konzumacija je u većini zemalja zabranjena. Pored toga, sredstva koja se koriste u medicinske svrhe kao što su morfin, amfetamin i neki od lekova za smirenje, a nabavljaju se na nelegalan način, takođe spadaju u zloupotrebu droge. Među drogama, najčešće se koriste kanabis, LSD, MDMA, kokain, heroin. Kada se govori o zavisnosti, ona može biti psihička, fizička ili kombinovana. Kod fizičke se javljaju promene u funkcionisanju organizma i nastaju nakon dugotrajnog konzumiranja, dok je psihička zavisnost izmenjeno stanje svesti organizma gde postoji jaka potreba za uzimanjem droga kako bi se postiglo stanje zadovoljstva. Nakon dugotrajnog korišćenja, organizam postaje tolerantan, pri čemu zahteva veće količine i doze da bi se održala stabilnost organizma, što dovodi do predoziranja, smrti, ali i problema u okviru porodice zavisnika, kao i u celokupnoj društvenoj zajednici.

U Srbiji, stručnjaci tvrde da 60 odsto od ukupnog broja zavisnika, čine mladi od 14 do 25 godina. Pored konzumiranja, mnogi se bave i nezakonitom trgovinom. Brojni faktori utiču na ovakve odluke mladih, pri čemu se brojne službe i kampanje trude da ukažu na štetnost ovakvih radnji. Svaka droga je štetna, a stvara samo kratko zadovoljstvo koje zavara pojedinca. U ispitivanjima sprovedenim tokom više godina na populaciji učenika niških osnovnih i sred­njih škola, stav učenika o štetnosti droga je bio različit. Većina misli da je uzimanje opasno (36-47%), da je štetno (5-15%), da je moderno (1-4%), a samo oko 1% njih smatra da je korisno ukoliko se uzima u manjim količinama. Pandemija je uticala da se statistički broj poveća, pri čemu se ovaj dan obeležava pod pomenutim sloganom. Cilj kampanje jeste da ukaže na međunarodne izazove koji su nastali ili se povećali, kao posledica kriznih situacija, a tiču se i problema droga. Kada je reč o korišćenju droga, pokazalo se da je više nego ikad neophodno naglašavati koliko je ovaj problem veliki.

Zavisnost od ovih supstanci se može lečiti, ali zahteva dug napor i trud, kako osobe koja ima problem, tako i ljudi iz njenog okruženja. Droga je postala lako dostupna, a nadležne službe se trude da se izbore sa ovim problemom. Prevencija je podizanje svesti o tome da je i nezakonita trgovina i konzumacija štetna, kao i da se zablude o drogama zaustave. 

Izvori: epso.europa.eu zdravlje.org.rs stetoskop.info izjj.org.rs

 

zdravlje,kriza,zloupotreba droga,droge,nezakonita trgovina,međunarodni dan,

Komentari

Morate biti registrovani i prijavljeni da biste ostavili komentar.