Konkurs za dodelu stipendija Laura Basi je otvoren za sve discipline i trajaće do 24. marta. Pravo na prijavu imaju svi trenutno upisani studenti mester i doktorskih studija, kao i saradnici u nastavi tokom prvih 5 godina zaposlenja.

Svi zainteresovani su u obavezi da popune kompletan obrazac za prijavu zajedno sa svojim CV-jem preko portala za prijavljivanje. Ne postoje nacionalna, institucionalna i resorna ograničenja.

Stipendiju Laura Basi je ustanovio Editing Press 2018. godine sa ciljem pružanja pomoći mlađim akademcima i postdiplomcima čija istraživanja se fokusiraju na zapostavljene teme istraživanja. Stipendije se dodeljuju tri puta godišnje: svakog decembra, aprila i avgusta i isplaćuju se na sledeći način: 

Master studije: 750 dolara 
Doktorske studije: 2.500 dolara 
Mlađi akademci: 500 dolara
 
Rezultati će biti objavljeni 10. aprila, a sve dodatne informacije uključujući i dobitnike prethodnih godina kao i portal za prijavu, možete naći na sajtu
 

O autoru