„Studenti treće i četvrte godine osnovnih studija iz oblasti organizacionih nauka, elektrotehničkih nauka, studija srpskog jezika i književnosti kao i likovne umetnosti, mogu da se prijave na konkurs za dodelu stipendija Fondacije za studije nauka i umetnosti. Dodeliće se ukupno četiri stipendije, a rok za prijavu je do 25. novembra.”

Pravo da konkurišu za ovu stipendiju imaju studenti koji su po prvi put upisali odgovarajuću godinu studija i čiji je prosek ocena najmanje devet. Stipendija će se isplaćivati u deset rata, a mesečni iznos će biti 20.000 dinara. 

Zainteresovani konkursnu dokumentaciju mogu pronaći na sajtu i dostaviti poštom na adresu: Srpska akademija nauka i umetnosti, Fondacija za studije nauka i umetnosti, Kneza Mihaila 35, 11000 Beograd, sa naznakom – za konkurs Fondacije za studije nauka i umetnosti. Slanje dokumentacije nakon isteka roka se neće razmatrati.

 

O autoru