Prijava

[SDL] Studentski Dnevni List

Pretraga

IT

Elektronski potpis kao potvrda identiteta

Jovana Ilić 21.8.2022. Komentari

Iako smo svakodnevni korisnici računara, bilo za privatne ili poslovne potrebe, neophodno je da znamo šta je i kako se koristi elektronski potpis. Jednostavno rečeno, to je tehnologija kojom se omogućava potvrda identiteta i obezbeđuje zaštita integriteta podataka koja se prenose elektronskim putem.

Foto: istockphoto.com

Električni potpis predstavlja na jednostavan način objašnjenu tehnologiju kojom se omogućava potvrda identiteta, garantuje da su poruke stigle do primaoca u nepromenjenom obliku i isto tako i da su dokimenti potpisani od strane ovlašćenog lica. Najjednostavnije rečeno, elektronski potpis je digitalna zamena za ručni potpis. Na taj način potpisivanje dokument je validano, pa samim tim kao da je ručno potpisan. Ovo nije skenirani, ručni potpis, jer kao takav nije pouzdan. A pored toga, ne predstavlja ni digitalnu sliku, već je onlajn potpis. Elektronski potpis omogućuje da se potpišu ugovori, fakture i mnoge drugi papiri, samo ako smo blizu svog računara a ne na mestu događaja. Pravno je obavezujuć u gotovo svim većim zemljama sa razvijenom industrijom, dok manje zemlje polako usvajaju zakone o elektronskom potpisu. 

Električni potpis je drugačiji od ručnog, iako vizuelno izgledaju slični, značajna razlika je u nivou pouzdanosti. Ovakav potpis se koristi kada se zahteva visok nivo pouzdanja poslovanja. Ukratko, to nije skenirana slika svojeručnog potpisa u digitalnoj formi. Garantuje se da poruka ili dokument od pošiljaoca do primaoca stignu u neizmenjenom obliku. Da bismo potpisivali dokumenta elektronskim putem, najpre je potrebno da od ovlašćenog lica, koje je upisano u Registar sertifikacionih tela, pribavimo kvalifikovani elektonski potpis. 

Elektronski potpis mora biti potpisan kvalifikovanim elektronskim potpisom.

Izvori: podsticaji.rszuniclaw.comextreme.rs

it,elektronski potpis,potvda indetita,potpis u digitalnoj formi,

Komentari

Morate biti registrovani i prijavljeni da biste ostavili komentar.