Prijava

[SDL] Studentski Dnevni List

Pretraga

IT

Autorska prava proizvođača softvera

Natalija Jović 14.8.2022. Komentari

Softver je računarski program, odnosno skup programa čija je uloga da izdaje naredbe računaru kako treba da izvrši određene zadatke. Njega čine sve one komponente na računaru koje nisu opipljive, ali bez kojih određeni uređaj ne bi mogao da funkcioniše. Drugačije ga nazivaju i srcem računara. 

Foto: unsplash.com

U današnje vreme, kada softver ima svoj neprekidni trend rasta i kada je došlo do ekspanzije u svetu tehnologije i IT industrije, vlada sve veća zainteresovanost za ovu granu delatnosti. Samim tim sve više pažnje se obraća na zaštitu istog, na adekvatno sticanje prava i obaveza koja se tiču njegovog vlasništva, sankcionisanja nedozvoljenih upotreba softvera, potencijalna zaštita softvera patentom. Pod zaštitom softvera podrazumevaju se sledeća prava: autorska prava, patent, žig i poslovna tajna.

Prema Zakonu o autorskim i srodnim pravima da bi neko stvaralaštvo dobilo određenu autorskopravnu zaštitu mora da bude verodostojna i originalna tvorevina odražena u određenoj formi. Da li softver može da bude patentiran predmet polemike je već dugi niz godina. Sam softver pravno može da se zaštiti na više načina. Jedan od načina za zaštitu istog jeste posrednim putem, pomoću Ugovora o poverljivosti (NDA), koji obuhvata pitanje izvornog koda (source code), kao i podatke i strukture podataka koji se tiču strukture softverskog proizvoda i dizajna.

Pitanje zaštite softvera žigom može da spase patent od nelojalne konkurencije. Ukoliko niste registrovali žig, konkurent ima svo pravo da koristi kao svoj i time naruši vaš integritet na tržištu. Od nelegalnog korišćenja softvera može se zaštititi na sledeće načine krivićnim postupkom, parničnim postupkom i inspekcijsim merama.

Izvori: zuniclaw.com/oxfordwebstudio.com

it,autorska prava,softver,žig,tehnologija,računar,uređaj,

Komentari

Morate biti registrovani i prijavljeni da biste ostavili komentar.