Mladi istraživači Srbije (MIS) pokrenuli su kampanju prikupljanja sredstava za barske kornjače pod nazivom „Kornjača-spornjača”. Cilj kampanje je podrška istraživanju i zaštiti barskih kornjača koje naseljavaju staništa unutar Specijalnog rezervata prirode „Kraljevac”. Potrebno je prikupiti sredstva za nabavku GPS uređaja i druge opreme koja će pomoći istraživačima da prate kretanje i ponašanje kornjača.

Barske kornjače, poznatije kao Emys orbicularis, suočavaju se sa brojnim problemima, a ljudi ih ne poznaju dovoljno i ne štite adekvatno. Ova vrsta može živeti preko 40 godina i igra ključnu ulogu u očuvanju ravnoteže barskih ekosistema.

Uništavanje staništa usled uređenja priobalnih struktura ili obrade zemljišta za potrebe poljoprivrede, zagađenje vode pesticidima i otpadom, kao i povećanje temperature izazvane klimatskim promenama i gaženje kornjača na putevima, predstavljaju faktore koji negativno utiču na kornjače i ugrožavaju njihov opstanak.

Međunarodna unija za zaštitu prirode (IUCN) ističe da su kornjače među najugroženijim kičmenjacima sa 173 od 357 procenjenih vrsta koje su globalno ugrožene. U Srbiji je potrebno preispitati status barskih kornjača, jer nema dovoljno informacija o njihovoj ugroženosti. Prema Crvenoj knjizi gmizavaca iz 2015. godine, status barskih kornjača je bio bez dovoljno podataka.

Trenutno je u toku projekat koji procenjuje ugroženost barskih kornjača na nacionalnom nivou, mapirajući staništa na pet lokacija, uključujući jezero Kraljevac. Procene pokazuju da u centralnom delu Kraljevca živi između 170 i 260 barskih kornjača, ali će biti potrebno nekoliko godina istraživanja za preciznije podatke.

Kada se dobiju precizne informacije iz daljinskih osmatranja, Udruženje sportskih ribolovaca Deliblatsko jezero, koje je upravljač zaštićenog područja SRP Kraljevac, zajedno sa lokalnom zajednicom i drugim organizacijama sprovešće niz volonterskih aktivnosti koje će doprineti zaštiti kornjača. Radiće na obnavljanju zelenih koridora između jezera Kraljevac i mesta za polaganje jaja, kao i na čišćenju i otklanjanju prepreka kroz prolaze za kornjače ispod lokalnih puteva kako bi se smanjilo stradanje odraslih jedinki kornjača prilikom prelaska puteva sa motornim saobraćajem.

Ova akcija će omogućiti istraživačima da bolje shvate njihov životni ciklus i pomoći će im u aktivnostima za očuvanje ove vrste. Da bi se ostvario cilj, potrebno je sakupiti 1.010.000 dinara, od čega će 910.000 dinara biti utrošeno na GPS lokatore i prateću opremu, a 100.000 dinara na opremu za merenje i hvatanje kornjača.

Donatore očekuju i pokloni gde će prvih 30 donacija u iznosu od 2.000 dinara dobiti digitalnu bojanku za decu, donacije u iznosu od 5.000 dinara ili više dobiće majicu Kornjača-spornjača, a najviša donacija dobiće posetu kornjačama, kao i organizovani obilazak SRP Kraljevac i ručak.

Svi zainteresovani mogu se uključiti u akciju putem platforme Donacije.rs, gde se ujedno mogu pronaći i ostali podaci. 

O autoru