U eri sve veće digitalizacije, svet se suočava sa novim oblicima sukoba koji se ne odvijaju na klasičnim bojištima, već u virtuelnom prostoru internet mreža. Virtuelni konflikti predstavljaju složene i sveprisutne izazove koji oblikuju političke, ekonomske i društvene dinamike današnjeg doba. Od napada na računarske mreže do manipulacije informacijama i špijunaže, ovi sukobi prete da izmene način na koji se svet suočava sa pitanjima bezbednosti i stabilnosti. Na tribini održanoj u sredu, 13. marta u Niškom kulturnom centru, o virtuelnim konfliktima na internetu govorili su doc. dr Dušan Aleksić i psihološkinja i psihoterapeutkinja Jelena Krstić. 

Od kritičnih infrastrukturnih napada do propagandnih operacija, virtuelni konflikti predstavljaju izazov koji zahteva sveobuhvatno razumevanje i pristup kako bi se adekvatno odgovorilo na nove pretnje i izazove koje donosi digitalno doba. Ljudi su spremni da zarone u dubine virtuelnih bojišta i istražuju kako se svet suočava sa sve složenijim konfliktima na internetu i kako se prilagođavaju ovom evoluirajućem pejzažu sajber rata.

Profesor na Filozofskom fakultetu na Departmanu za komunikologiju i novinarsto, docent dr Dušan Aleksić, tvrdi da praktički postoji neraskidiva veza kada se govori o medijima i konfliktima.

Teme koje se biraju, teme koje će se naći u medijima nikada ne predstavljaju odraz stvarnosti, već imaju jednu konstrukcionističku prirodu da nam prikazuju stvarnost onako kako je ona trenutno interesno zanimljiva, gde možemo zaključiti da mediji imaju ulogu u kreiranju konflikata, rekao je Aleksić.

Kako objašnjava, učestvovanje u stvaranju konflikata, medijima predstavlja način da pozovu publiku da se ukljuljuči, da da svoj doprinos i povratne informacije, od čega najčešće imaju profit. Intenzitet konflikta zavisi kako od njegovog sadržaja, tako i od društvene i kulturne ideologije izloženog auditorijuma.

Mi se nalazimo u društvu koje je kroz prethodne decenije bilo podložno i preopterećeno konfliktima u pravom smislu te reči, kako kroz ratove, tako i kroz opisivanje drugog, odnosno načinu odnosa prema drugim narodima, počevši od raspada Jugoslavije, pa i pre toga, te smo naučeni da taj konflikt živimo, što je centralni problem našeg društva, rekao je Aleksić.

Kako objašnjava psihoterapeutkinja Jelena Krstić, u virtuelnom svetu sukobi ne postoje samo na nivou tehnologije, već duboko prožimaju ljudsku psihu. Psihološki aspekti virtuelnih sukoba su ključni za razumevanje ponašanja pojedinaca i grupa u digitalnom prostoru. Psihološki rat postaje sve prisutniji deo strategija u sajber ratu, gde se ciljano koristi psihološko pozicioniranje i manipulacija kako bi se ostvarili željeni ciljevi. Smatra da je razumevanje ovih psiholoških dinamika ključno za adekvatno suočavanje sa virtuelnim sukobima i upravljanje njihovim posledicama.

Od kad je sveta i veka ljudi su se udruživali u zajednice, prvo zbog fizičkog opstanka, a kasnije i zbog psihičkog, što nam govori da za naš psihofizički razvoj jesu bitna druga ljudska bića, odnosno udruživanje oko zajedničkih interesa, ineresovanja, uverenja. Načini udruživanja kroz godine su se menjali, ali je istinska svrha ostala ista, a to je važnost da se povežemo s drugim ljudimarekla je Krstić.

Ona dodaje i da je jako bitan taj fizički kontakt kako bi se pravilno povezali sa ljudima, dok u virtuelnim zajednicama on manjka. To dovodi do nedostatka empatije, zaboravljanja da i sa druge strane stoji biće sa emocijama, pa u digitalnom svetu dolazi do individualnog povećavanja osećaja snage i slobode, bez brige o kažnjavanju.

Konflikti mogu biti pozitivni u slučaju šireg značenja razmene argumenata i mišljenja koji se zasnivaju na činjenicama, koje predstavljaju mogućnost saznanja nečeg novog. Potrebno je da u takvim situacijama budemo spremni da promenimo svoje stavove i način razmišljanja, istakao je Dušan.

Na samoj tribini, prisutni su imali priliku da čuju nešto više o konfliktima, kako oni postaju sve učestaliji i složeniji reflektujući duboke psihološke dinamike ljudi u digitalnom prostoru. Kako bi se efikasno rešili ovi sukobi, potrebno je da se prepozna važnost edukacije i podizanja svesti o sigurnosti i etičkom korišćenju interneta. Osim toga, saradnja između vlada, privatnog sektora i civilnog društva postaje sve važnija u borbi protiv pretnji na internetu. Realizacija efikasnih politika i regulativa koje promovišu odgovorno ponašanje na internetu, kao i ulaganje u razvoj tehnoloških rešenja za jačanje virtuelne sigurnosti, takođe su ključni koraci ka rešavanju sukoba. Kroz ove napore, moguće je stvoriti sigurniji i stabilniji virtuelni prostor za sve korisnike interneta.

O autoru