Prijava

[SDL] Studentski Dnevni List

Pretraga

Društvo

„UN Women” u Srbiji i mladi protiv nasilja

Branka Bačko 14.12.2021. Komentari

„UN Women” u Srbiji poziva zainteresovane da postanu deo inicijative „Mladi proiv nasilja nad ženama i devojčicama” u okviru projekta „Unapređenje bezbednosi žena u Srbiji” koji sprovodi Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena u Srbiji, a u saradnji sa ambasadom Kraljevine Norveke. Polaznici imaju priliku da postanu lideri promena u svom okruženju.

Foto: unsplash.com

Glavni ambasadori inicijative su glumac Andrija Milošević i teniserka Olga Danilović.  Uprkos zakonima i politikama koje promovišu rodnu ravnopravnost, žene su nedovoljno zastupljene u donošenju odluka u svim sferama društvenog, ekonomskog i političkog života Srbije. Istraživanja su pokazala da je polovina žena u Srbiji doživela nasilje u porodici, a žene i Romi se smatraju grupama koje su najviše izložene diskriminaciji.  Od 2006. godine Kancelarija UN Women u Srbiji podržava nacionalne partnere da ispune nacionalne i međunarodne obaveze Srbije u pogledu rodne ravnopravnosti, posebno CEDAV i Nacionalnu strategiju o rodnoj ravnopravnosti i poboljšanju položaja žena. 

Za do 30 odabranih lidera/liderki promene UN Women u Srbij i će ogranizovati trodnevni trening sa ekspertkinjama iz oblasti   suzbijanja rodno zasnovanog nasilja, koji će podrazumevati aktivno  učešće  mladih  kroz razne radionice na teme rodnih stereotipa, rodno zasnovane diskriminacije, kao i rodno zasnovanog nasilja, uključijući partnersko nasilje, porodično nasilje itd. Na seminaru će se zajednički sa predstavnicima/cama UN Women u Srbiji doći do dogovora oko daljih aktivnosti i koraka incijative.  

Ovim povodom UN Women u Srbiji poziva sve zainteresovane studente i studentkinje fakulteta i visokih škola na teritoriji Republike Srbije da se do 25. decembra 2021. godine prijave na imejl adresu slanjem biografije i motivacionog pisma (do300 reči). Kandidati i kandidatkinje koji budu izabrani za lidera/liderku promene će biti kontaktirani početkom februara 2022. godine.  Po završetku trodnevnogtreninga svim učesnicama/učesnicima če biti dodeljeni sertifikati o učešću dok će nakon godinu dana aktivnog učešća u aktivnostima inicijative učesnice i učesnici dobiti i potvrdu o doprinosu radu inicijative Mladi protiv nasilja.  

društvo,mladi,mladi protiv nasilja,UN Women,inicijativa,položaj žena,

Komentari

Morate biti registrovani i prijavljeni da biste ostavili komentar.